facebook
Foto: Marita Ivarsson Elverum

KDA Bokomslag

Faget foto og grafikk 1 omhandler både manuelt grafisk arbeid gjennom ulike trykketeknikker og digitalt arbeid gjennom bruk av ulike digitale programmer.  Et av kompetansemålene går konkret på å knytte manuelle grafiske teknikker sammen med det digitale og skape egne uttrykk.

Det er en fordel at elevgruppen som skal gjennomføre dette undervisningsopplegget har vært gjennom ulike grafiske teknikker tidligere og har god kjennskap til koldnål som teknikk. I denne oppgaven er det viktig å ha noen konkrete punkter som elevene skal forholde seg til, i tillegg til at eleven selv kunne gjøre noen valg.

Opplegget er utviklet og gjennomført av Marita Ivarsson Elverum, lektor ved Narvik videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

FOTO OG GRAFIKK 1

Foto og grafiske uttrykk,
elevene skal kunne 

* bruke skisser, foto og skrift i arbeid med illustrasjoner

* utarbeide design og layout for ulike formål og medium

 

Teknikk og materiale, elevene skal kunne 

* skape eigne uttrykk ved å bruke manuelle, grafiske trykkteknikker og ulike digitale verktøy

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: