facebook
Forberedelser til prosjektet- barna fotograferer på Jordal idrettspark

Tanken gjennom hånden

Skulpturen “Tikkilikki” er resultatet av et samarbeid mellom billedkunstner Silje Rønneberg Hogstad og en gruppe barn i alderen 3-6 år fra Kampen kunstbarnehage. I perioden april-desember 2013 har de jobbet med å produsere en skulptur som stod ved lekeplassen på Jordal idrettspark i bydel Gamle Oslo i en periode på 1 år.

Sammen har Silje og barnegruppa gått gjennom alle stadiene i det omfattende prosjektet det er å lage en skulptur som skal stå i det offentlige rom.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: