facebook

Hakkebakkeskogen på småbarnsavdeling

Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang, tekst og bilde, og barna har skapt sine egne utrykk av Hakkebakkeskogen og Petter Pinnsvin. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.1 Kommunikasjon språk og tekst
Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskaping (s. 34).

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon (s.36).

2.6 Barnehagen som kulturarena
Barn må få mulighet til å uttrykke seg gjennom mange språk og kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk (s. 30).

1.5 Barns medvirkning
Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen (s. 13).

Barnehagens innhold
Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap (s. 21).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: