facebook
Foto: Elevarbeider ved Glemmen videregående skole

KDA Fra produktfoto til annonse

KOMPOSISJON  -  REFLEKSJON OG SPEILING  -  BAKGRUNN  -  FARGER  -  LYS OG SKYGGE

Gjennom å arbeide med produktfoto i sammenheng med en reklameside eller annonse får elevene mange faglige utfordringer. I løpet av perioden jobbes det bl.a. med ulike kamerainnstillinger, lyssetting i studio og digitale bildebehandlingsprogram.

Undervisningsopplegget har til hensikt å videreføre og utvikle grunnleggende fagkunnskap innen komposisjon, refleksjon/speiling, jobbing med bakgrunn, lys/skygger i produktet, bruk av visuelle virkemidler og bruk av kamera. Elevene stimuleres til å eksperimentere og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter. Det å lære seg ulike teknikker for å oppnå et godt resultat med enkle hjelpemidler virker motiverende på elevene. Det ligger også en hyggelig overraskelsesfaktor i hvor mye man kan «jukse» for å få flotte resultat. 

Opplegget er utviklet og gjennomført av Kari-Anne Nygaard og Anne Marthe Enghaugen, som begge arbeider ved Glemmen videregående skole.

 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Foto og grafikk 2, eleven skal kunne:

- bruke og vurdere komposisjon og visuelle virkemiddel i arbeid med foto og grafikk for å skape eige kunstnerisk uttrykk

- bruke og vurdere sammenhengen mellom tekst, skrift og bilde til ulike formål

- bruke analoge og digitale medium i visuell kommunikasjon og dokumentere eigen prosess fram til et produkt

- uttrykke budskap gjennom enkeltbilde og serier i visuelt arbeid

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: