facebook

Sirkus Nambar

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

1. Kunst, kultur og kreativitet
2. Tekst, språk og kommunikasjon
3. Nærmiljø og samfunn
4.Kropp, bevegelse og helse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: