facebook
Foto: Byåsen skole

Spikk en knagg! Produktvariasjon og materialkunnskap i sløydfaget

Undervisningsopplegget viser hvordan sløydfaget på en praktisk og tilgjengelig måte kan være mye mer enn det å pusse planker og bruke spiker. Her lærer elevene hvordan naturens materialer kan anvendes i arbeidet med å lage og dekorere brukervennlige knagger. I tillegg inneholder undervisningsopplegget fordypningsoppgaver som beskriver hvordan man kan jobbe tverrfaglig med fagene kunst og håndverk, naturfag og musikk.Her vil elevene kunne tilegne seg kunnskap om treets egenskaper som håndverksmateriell og hvordan man feks lager seljefløyte og en enkel musikkomposisjon. Les også om hvordan man som lærer kan vurdere elevenes arbeider på en god måte.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål i kunst og håndverk etter 4.årstrinn – Visuell kommunikasjon
- Å visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Kompetansekrav i kunst og håndverk etter 7.årstrinn - Design
- Å lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.
- Å bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer»
- Å benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Kompetansemål i naturfag etter 4. trinn – Mangfold i naturen
- Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Også tilknyttet kompetansemål i musikk i fordypningsoppgave

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: