facebook
Foto: Eva Kylland

Lys og lyd

Fagene “Lys og lyd” ble opprettet av kulturskolen i Kristiansand på bakgrunn av at skolen ønsket å lære opp elever til selv å bli i stand til å styre lys og lyd på ulike kulturskolearrangementer. På sikt tenkte man seg dessuten at faget kunne fungere som en ”rugekasse” for ressurser til kulturlivet. Undervisningen inneholder både teori, observasjon og praksis. Etter evaluering av prosjektets pilot- periode kom det fram at elevene følte de hadde mest utbytte av å jobbe praktisk, og det blir dermed lagt vekt på at de skal få være med på scenearbeidet ved flere av de ulike scenene ved Kilden teater- og konserthus, samt ved diverse arrangementer ved kulturskolen. I etterkant av kurset har flere av elevene jobbet på kulturarrangementer utenom kulturskolen.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: