facebook

Portrett - collage i kunst og håndverk

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene kjent med todimensjonale uttrykk gjennom å lage en collage der tema erportrett. Elevene lærer blant annet om designprosess, komposisjon, bruk av kontraster og stilisering av motiver.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst og håndverk

KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN

Visuell kommunikasjon:

  • Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser 
  • Stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer

 

Kunst:

  • Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
  • Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: