facebook

Dikt og musikkfusion

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Skape

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner

• samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger

• sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplanFormidle

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• presentere en eller flere produksjoner for publikum

• samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

• utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: