facebook
Sykkel

Muskeldrevet transportmiddel med hjul og eventuelt pedaler

Kreativitetsoppgave i programfaget Design og Arkitektur 2, Studiespesialisering med formgivingsfag 2SF ved Vågen videregående skole. Gjennomført i 2011.

Din utfordring blir å fabulere, la deg inspirere, tøye grenser og begrep – tenke nytt og annerledes! Hvor sprø kan du være? Hvor langt fra utgangspunktet kan du gå, samtidig som at det du kommer frem til fremdeles kan kalles en sykkel? Svarene på disse spørsmålene er opp til deg!

 

Hele prosjektet liggger her: http://kreativesykler.blogspot.no/

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Teikning, konstruksjon og modellar

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
· teikne og formidle idear og illustrere tekst
· dokumentere og vurdere eigne prosessar frå idé til ferdig biletuttrykk

Form og materiale
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
· bruke sentrale komposisjonsprinsipp og verkemiddel i arbeid med skulptur og installasjon
· bruke varierte materiale, reiskapar og teknikkar i arbeid med tredimensjonal form

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: