facebook

DH Bærekraftig undervisning - nyttevekster og te emballasje

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Melanie Merz, Naturfaglærer og Mattematikklærer ved Bodin videregående og maritime fagskole. I samarbeid med Formgivings lærer Marte Henriksen, sammen har de prosjektet «Grønn livslyst»

Undervisningsopplegget er et samarbeid med nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa.

Undervisningsopplegget er også ett bidrag i arbeidet med å realisere målsettingene i "Strategi for bærekraftig utvikling 2012-15 - Kunnskap for en felles framtid." fra Utdanningsdirektoratet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design og handtverk:

Produksjon

Elevene skal lære å:

-Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

-Vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

-Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Naturfag

Elevene skal kunne:

- Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

- Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

- Gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: