facebook

Mønsterbygging

Dette undervisningsopplegget i kunst og håndverk tar utgangspunkt i elevenes forbokstav i arbeid med mønsterbygging. Opplegget kan gjennomføres som en del av et større prosjekt der mønsteret for eksempel blir brukt som dekorering. Likevel kan dette fint gjennomføres som et eget opplegg, og vil med enkle grep kunne tilpasses ulike klassetrinn i grunnskolen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål:

Etter 10.årstrinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Visuell kommunikasjon

Stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogram

Design

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

Grunnleggende ferdigheter:

Å kunne uttrykke seg muntlig – elevene må kunne samtale om sitt og andres mønster. Muntlige beskrivelser med korrekt fagterminologi er med i vurderingen av gjennomført arbeid, og vil også komme frem i den summative vurderingen. 

Å regne – Elevene må gjøre vurderinger ut fra hvordan estetikk og geometriske former henger sammen for å skape sitt produkt. Det kreves en forståelse av gjentakelse, tetthet og retning i mønsterelementene.

Å kunne bruke digitale verktøy - Oppgaven kan også gjennomføres digitalt med enkel tilpassing, og vil slik kunne styrke elevenes digitale kompetanse.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: