facebook

Å regne i matematikk med musikk

KL 06 Regning i musikkfaget:
"Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk."

Dette opplegget er i større grad sett som en del av matematikkfaget, men med musikken som utgangspunkt for regning. 

For grunnleggende ferdighet: regning i musikk, på fagets premisser: Se her

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Matematikk:
- Innen hvert av hovedområdene skal lærerne kunne legge til rette for læringssituasjoner der elevene


Tall

• får utviklet og styrket sin tallforståelse og regneferdighet gjennom regnesanger, rammesanger, danser og sangleker

• blir bevisst system og mønster gjennom sanger, danser og sangleker med tydelig form, struktur eller repetisjon

• bruker brøker og brøkregning i noteverdier og takter

• ser på forskjell og forhold mellom tonene i ulike skalaer, skalatrinn og akkorder og hvordan dette utnyttes for å skape tonene i ulike instrumenttyper

Geometri

• blir bevisst bruk av symmetri og repetisjoner i komposisjoner

Måling

• får erfaring med måleenheter for tid, frekvens og tonehøyde

Statistikk

• bruker statistiske beregninger, diagrammer og økonomiske vurderinger for å illustrere musikk som forbruksvare, ungdomskultur og populærindustri

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: