facebook

Verdens Beste Festival

Kulturparken FUS barnehage har siden 2014 arrangert Verdens Beste Festival som avslutning på barnehageåret.  Her deltar alle barna, de ansatte og foreldre i gjennomføringen. Blant annet har førskolebarna ansvar for en stasjon for ansiktsmaling, mens noen foreldre har laget et band som spiller kjente barnesanger.  Les mer om gjennomføring og planlegging av festivalen, og la deg inspirere til å lage en egen barnehagefestival!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon (s. 36).

2.6 Barnehagen som kulturarena
Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av barnehagens særpreg (s. 30).

1.5 Barns medvirkning
Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innholdsområder. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene (s. 14).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: