facebook
Uroer i trærne

Eventyrskogen

Tusseladden barnehage er med i Bodøpiloten, et prosjekt som jobber for økt kvalitet på kunst og kultur i opplæringen gjennom samhandling. Prosjektet startet opp i 2012 og varer ut 2015. Som en del av pilotprosjektet har de fem pilotbarnehagene fått veiledning og kursing av fagpersoner innenfor kunst- og kulturfagene. I Tusseladden barnehage har de samarbeidet med fortellerkonservator Eirin Edvardsen fra Nordlandsmuseet. Totalt har barnehagen fått 70 timer kursing og veiledning i denne perioden. Nordlandsmuseet ønsket å få erfaringer fra samarbeid med barnehager. Eventyrskogen er et av flere prosjekt i prosjektet, og var et av Eirins Edvardsens forslag til prosjektet. Personalet i barnehagen så muligheten til å utnytte skogen rett over veien for barnehagen. Dette området var lite brukt tidligere. Skogen er nå utviklet til Eventyrskogen som innbyr til kreativ lek og aktivitet. Personalet i barnehagen har tatt med seg lærdom fra kursing med Eirin Edvardsen og brukt dette sammen med barna. Dette har hatt stor overføringsverdi til barnas lek og aktivitet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barn skaper kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing,opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet og tilhørighet til kulturelle uttryksformer (s. 36).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: