facebook
Uroer i trærne

Eventyrskogen

Tusseladden barnehage er med i Bodøpiloten, et prosjekt som jobber for økt kvalitet på kunst og kultur i opplæringen gjennom samhandling. Prosjektet varte fra 2012 til 2015. Som en del av pilotprosjektet samarbeidet barnehagen med fortellerkonservator Eirin Edvardsen fra Nordlandsmuseet. Skogen rett over veien for barnehagen ble utviklet til Eventyrskogen som innbyr til kreativ lek og aktivitet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…)

Personalet skal (…) synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: