facebook

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Engmark barnehage er en av fem barnehager som deltar i prosjektet Bodøpiloten. Målet for prosjektet er å utarbeide en modell for helhetlig satsning på kunst og kulturfagene i opplæringen – hele veien fra barnehage til høyere utdanning. Barnehagen har jobbet med temaet «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet». Barnehagen ønsket inspirasjon og et kompetanseløft på området kunst, kultur og kreativitet, noe de har fått gjennom samarbeid med Universitetet i Nordland. Janne Vik Lossius (lektor i drama) og Mia Jensen (lektor i forming) jobbet over to planleggingsdager sammen med personalet. En av avdelingene har jobbet med eventyret om De tre bukkene Bruse, der de har brukt både drama og forming. Som et resultat av kurset personalet var med på har de fått et nytt syn på hvordan man kan jobbe med de kreative fagene i barnehagen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehageloven § 2, 4. ledd

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Rammeplan, 3.3 Kunst kultur og kreativitet

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:
• motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer.
• være lyttende og oppmerksomme i forhold til barns kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskingen av de estetiske områdene (s.38).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: