facebook

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Engmark barnehage er en av fem barnehager som deltok i prosjektet Bodøpiloten. De har jobbet med temaet «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet». Barnehagen fikk et kompetanseløft på området kunst, kultur og kreativitet gjennom samarbeid med Universitetet i Nordland. Janne Vik Lossius (lektor i drama) og Mia Jensen (lektor i forming) jobbet over to planleggingsdager sammen med personalet. En av avdelingene har jobbet med eventyret om De tre bukkene Bruse, der de har brukt både drama og forming.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehageloven § 2, 4.ledd

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Personalet skal

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

  • være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene (s. 51-52).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: