facebook

Å kunne regne i musikk og kunst og håndverk

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler ikke bare om å kunne behandle tall. Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike metoder i den praktiske undervisningen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: