facebook
Besøk i Freden hage

Fred og vennskap

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Forankring i rammeplanen

• kommunikasjon, språk og tekst
Samtaler, diskusjoner, begreper, si sin mening fremfor gruppa, skive ord og bokstaver, lydere, lytte og vente på tur.
• antall rom og form
former(hus/hjem), telle, måle/veie(mat), vente på tur, teknikker.
• natur, miljø og teknikk
turer i skog og fjære, samlet naturmateriell, nye teknikker, studerte livet i skog/hav, sanseopplevelser.
• kropp, bevegelse og helse
turer, dans, helse/mentalhygiene, følelser.
• nærmiljø og samfunn
turer, biblioteket, samtale om flyktninger og HIS (Hamarøy internasjonale senter). Ulike kulturer og bakgrunn i barnehagen. Busstur til Hamsund der utstillingen var.
• Etikk, religion og filosofi
Hva er godt? Hvordan bør vi oppføre oss mot andre? Hvorfor blir det krig? Hvordan ønsker vi å ha det? Hva er en venn?

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Lydfiler: