facebook
Foto: Ole Morten Melgård

Lek med lyd – jazzmusiker i samspill med de yngste barna

Lek med lyd er et prosjekt utviklet av Leistad barnehage og Tollef Østvang. Leistad barnehage er en del av Brundalen barnehager i Trondheim kommune. I prosjektet deltok en småbarnsavdeling med 14 barn mellom ett og to år, og pedagogene Martine Sletten og May Krigsvoll. Kunstner i prosjektet er Tollef Østvang. Han er utdannet utøvende jazzmusiker med trommer som hovedinstrument, og har gjennom seks kunstnermøter improvisert og utforsket lyd med barna.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk (s. 36)

For å arbeide i retning av disse målene må personalet sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere (s. 38)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: