facebook
Foto: Ole Morten Melgård

Lek med lyd – jazzmusiker i samspill med de yngste barna

Lek med lyd er et prosjekt utviklet av Leistad barnehage og Tollef Østvang. Leistad barnehage er en del av Brundalen barnehager i Trondheim kommune. I prosjektet deltok en småbarnsavdeling med 14 barn mellom ett og to år, og pedagogene Martine Sletten og May Krigsvoll. Kunstner i prosjektet er Tollef Østvang. Han er utdannet utøvende jazzmusiker med trommer som hovedinstrument, og har gjennom seks kunstnermøter improvisert og utforsket lyd med barna.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn. (…)

Personalet skal

  • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: