facebook

Skulpturparken

Hvert år har vi en skulpturutstilling på uteområdet i barnehagen. Her deltar alle ungene/gruppene, med sine bidrag. Et av bidragene, det fra ”avgangsungene” skal være en varig skulptur, en skulptur som skal tåle å stå ute i årevis. På denne måten skal vi over år etablere vår egen Skulpturpark.

Juryens begrunnelse

Barna er med å sette spor etter seg og det skapes en gruppetilhørighet gjennom samarbeid, lek og læring. Skulpturparken formes gjennom lange prosesser som gir barna rom for undring og refleksjon, samtidig som personalet bevisstgjøres, skoleres og inspireres.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet og 3.4 Natur, miljø og teknikk.

 3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna, ”styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk og tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede”.

3.4 Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk”.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna, ”opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet”.

 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: