facebook

Skulpturparken

Hvert år har barnehagen en skulpturutstilling på uteområdet sitt. Her deltar alle barnegruppene med sine bidrag. Et av bidragene, det fra ”avgangsungene”, skal være en varig skulptur. På denne måten skal barnehagen over flere år etablere sin egen skulpturpark.

 

Juryens begrunnelse

Barna er med å sette spor etter seg og det skapes en gruppetilhørighet gjennom samarbeid, lek og læring. Skulpturparken formes gjennom lange prosesser som gir barna rom for undring og refleksjon, samtidig som personalet bevisstgjøres, skoleres og inspireres.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…)

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: