facebook

DH Bærekraftig undervisning- hudkrem, emballasje og plakat

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Melanie Merz, Naturfaglærer og Mattematikklærer ved Bodin videregående og maritime fagskole. I samarbeid med Formgivingslærer Marte Henriksen, sammen har de prosjektet «Grønn livslyst». Undervisningsopplegget er ett bidrag i arbeidet med å realisere målsettingene i Strategi for bærekraftig utvikling 2012-15 «Kunnskap for en felles framtid.» fra Utdanningsdirektoratet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design og handverk:

Produksjon

-Konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet

-Bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger

-Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

-Bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

Naturfag

-Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

-Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

-Gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: