facebook

Praktisk arkitekturopplegg tilpasset flyktninger

Dette undervisningsopplegget viser veien til grunnleggende forståelse for begreper innen arkitektur gjennom fem praktiske øvelser med gruppearbeid. Sentrale begreper er:

- geometriske figurer som trekant og kvadrat.

- bærende elementer

- hvilende elementer

- støttestrukturer

Opplegget utføres gjerne utendørs, eller i en gymsal.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål i kunst og handverk:

Arkitektur etter 2. årstrinn

Lage enkle modeller av hus i naturmaterialer.

Design etter 2. årstrinn:

Bygge med enkle geometriske grunnformer.

Arkitektur etter 4. årstrinn

Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av enkle håndverksteknikker.

Design etter 4. årstrinn:

Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon.

Arkitektur etter 7. årstrinn:

Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger.

Arkitektur etter 10. årstrinn:

Bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: