facebook

PLASK! Et kunstfaglig prosjekt av Klosteret barnehage

"PLASK! Et kunstfaglig prosjekt av Klosteret barnehage"

Film på YouTube

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I arbeidet med dette prosjektet, har vi hatt en tverrfaglig og prosessorientert tilnærming. Prosjektet har en forankring i flere av rammeplanens fagområder. I fagområdet 3.3 Kunst, kultur og kreativitet står det blant annet at, ”Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimen­tering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til, at barna utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama”. I Klosteret barnehage har vi arbeidet med å samle inn diverse lydmateriale som var ”vann-relatert”, og dessuten jobbet tverrfaglig med tema ved å søke impulser via bl.a. samtaler, samlinger, turer, formingsaktiviteter, bøker, musikk, drama m.m. Vi har også arbeidet en del med bevegelse - spesielt med de yngste barna - og har bl.a. brukt Pingviner som en av inspirasjonskildene til hvordan vi kan bevege oss.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: