facebook
Konsert i barnehagen 2010 for 80 barn og 20 voksne.

Musikkorps i barnehagen - er det mulig?

Etterstad barnehagemusikkorps ble etablert for 11 år siden av Wenche Helseth. Hun har jobbet i barnehagen i mange år som barnehageassistent, og er i tillegg trompetist. Barnehagen har etter hvert skaffet seg en solid samling instrumenter til et korps på omtrent 20 barn.

Juryens begrunnelse

Barnehagen lot seg inspirere til å starte et eget korps etter å ha observert to gutter som spilte begeistret på trommene til Vålerenga skoles musikkorps på 17. maifesten i barnehagen. Denne inspirasjonen har ført til at barnehagen i flere år har hatt sitt eget musikkorps med både trompeter, skarptrommer og stortromme. Barna spiller også i ulike offentlige sammenhenger og mottar honorar for spillejobbene sine. Pengene brukes til å kjøpe inn nye instrumenter.

Juryen synes personalet viser stort mot ved å etablere en utradisjonell aktivitet i barnehagen som etter hvert er med på å forme store og små sin musikkglede. Selv om de musikalske øvelsene er voksenstyrte, skinner barnas entusiasme og glede gjennom: Disse barna elsker å spille i korps!

Det er også en modig manøver å utfordre diskurser i barnehagesektoren ved å ha en profesjonell stil på barnas aktiviteter. Juryen synes barnehagen mestrer dette godt og satsingen på musikkorpset viser at kompetente voksne gir kompetente barn.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…) I arbeidet med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: