facebook
Konsert i barnehagen 2010 for 80 barn og 20 voksne.

Musikkorps i barnehagen - er det mulig?

Kort historikk:
Etterstad barnehagemusikkorps ble etablert for 11 år siden av Wenche Helseth. Hun er trompetist og har vært tilknyttet et musikkorps i mange år. Wenche har jobbet i barnehagen i mange år som barnehageassistent. Hennes datter Tine Helseth er en meget kjent trompetist.
Wenche fikk inspirasjon til å starte et barnehagekorps av to gutter som spilte begeistret og intens på trommene til Vålerenga skoles musikkorps på 17. maifesten i barnehagen.
Dermed var Etterstad barnehages musikkorps i gang.
Vi fikk "kasserte" trompeter, skarptromme og stortromme av Vålerenga skoleskorps. Musikkglade barn hadde vi mange av.

Juryens begrunnelse

Barnehagen lot seg inspirere til å starte et eget korps etter å ha observert to gutter som spilte begeistret på trommene til Vålerenga skoles musikkorps på 17. maifesten i barnehagen. Denne inspirasjonen har ført til at barnehagen i flere år har hatt sitt eget musikkorps med både trompeter, skarptrommer og stortromme. Barna spiller også i ulike offentlige sammenhenger og mottar honorar for spillejobbene sine. Pengene brukes til å kjøpe inn nye instrumenter. Juryen synes personalet viser stort mot ved å etablere en utradisjonell aktivitet i barnehagen som etter hvert er med på å forme store og små sin musikkglede. Selv om de musikalske øvelsene er voksenstyrte, skinner barnas entusiasme og glede gjennom: Disse barna elsker å spille i korps! Det er også en modig manøver å utfordre diskurser i barnehagesektoren ved å ha en profesjonell stil på barnas aktiviteter. Juryen synes barnehagen mestrer dette godt og satsingen på musikkorpset viser at kompetente voksne gir kompetente barn.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

"Musikk er et nonverbalt språk der barnet fr muligheter til lytting, utøving og samspill både i skapende og gjenskapende aktiviteter" (Rammeplanen for barnehagen - 1997).

"Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelser ved alle sider ved det å være menneske. Musikk er derfor en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse på tvers av tid, sted og kultur."(Kunnskapsløftet).

"Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner".(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - 2006).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: