facebook

Undervisningsopplegg i Sal og scene - Musikkteater

Elevgruppen skal lage en musikkteaterproduksjon basert på en kort tekst. Dette bør være en kort tekst som elevene omformer til et manuskript, eventuelt kan læreren gjøre dette i forkant. Manuskriptet bør ikke være lenger enn 5 sider. Her kan man ta utgangspunkt i en novelle, et eventyr, eller et kapittel fra en roman.
I dette eksemplet bruker utvikleren Brødrene Løvehjerte og kapittel 8 som eksempel. Dette er bearbeidet til et 5 siders manuskript. 

Prosjektet legger det opp til at alle elevene blir involvert i prosessen idé – utvikling av konsept – øving – og framføring. Alle elevene føler eierskap til produksjonen og hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg på minst ett av områdene innen produksjon, og får mulighet til å vise dette for andre. Elevene utvikler forståelse for en prosess som forutsetter samhandling mellom ulike aktører og utvikler forståelse for de ulike profesjonene innen produksjon. Til slutt vil elevene se og reflektere over egen rolle i et produksjonsfellesskap.

Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene som er lesing, skriving, muntlig, regning og IKT.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget sal og scene

Skape

  • utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner
  • samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger 
  • sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

Formidle

  • presentere en eller flere produksjoner for publikum
  • samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig
  • utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: