facebook

Skoledagbok for ungdom

Barna i tre barnehager i Bodø har laget og solgt illustrasjoner til årets skoledagbok i Nordland.Barna har reflektert over hva ungdom er for noe, og de har produsert tekst og bilder som illustrerer barnas tanker og utsagt om ungdom. Prosjektet ble avsluttet med stor utstilling der representanter fra oppdragsgiveren, Ungdommens fylkesting og Elevorganisasjonen, var til stede.Nå er skoledagboka ferdig og distribuert til alle Nordlands elever i ungdoms- og videregående skoler.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet. Dette prosjektet som mange andre prosjekt favner over flere fagområder og vi ser at vi har jobbet mye med språklig og sosial kompetanse. De sosiale ferdighetene utvikles i samspillet med de andre på gruppa, og her er vi spesielt opptatt av hvordan og hvilke tilbakemeldinger barna gir til de andre barna. Noe vi føler at vi må jobbe mye med, er å skape et miljø for barnet, der det våger å prøve og  å feile. Noen barn kan være for opptatt av at resultatet for eksempel bildet, ikke er fint nok, eller at "nei, dette kan jeg ikke". For å gi et eksempel, kan en se det på del 3.3: kunst, kultur og kreativitet, der finner vi at vi skal "Motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer". For eksempel strevde de med å tegne sykkel, "æ har jo aldri tægna en sykkel før". Ungene viste pågangsmot og vilje til å komme videre med oppgaven, "vi vet jo hvordan en sykkel ser ut". Ja, hvordan ser en sykkel ut? For eksempel ble en liten Legosykkel løsningen, når en skulle finne ut hvordan eikene skulle tegnes. Slike eksempler blir det mange av i løpet av en prosjektperiode. Vi har gitt alle mulighet til å jobbe individuelt, samtidig som vi har lagt vekt på at dette er et felles prosjekt.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: