facebook

Levande fargar

I prosjektet: «Levande fargar» har store og små i Brynelunden opne barnehage jobba først med grunnfargane, for så å gå litt inn i ulik eksprimentering med desse, og funne ulike blandingar .Gjennom eit barnehage-år har me valgt å pirre barna og foreldra sin nysgjerrighet, eksprimenteringstrang, initiativ, utforsking, oppmerksomhet og undring.Me har brukt dei magiske verkemidla: Drama, forming og musikk. Det har vore fantastisk og opplevd korleis små og store har blitt medskapande, sluppe seg laus og turt å vist spontanitet og glede i kvardagen sin. Gjennom farge-jobbinga har me kjent og fått mange eksempel frå små og store som har vist stort overskudd og masse energi i kvardagen sin.Me har vore nærværande i øyeblikka og tilstades med heile oss. Me har med andre ord levd sterkt.Me er takknemlege for alle dei rike opplevingane kvardagen i barnehagen har gitt oss.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i Rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet. Gjennom dette prosjektet har: barnehagen gitt barna mulighet til å oppleve kunst og til selv å uttrykke seg estetisk. Vi har vært sammen om kulturelle opplevelser og gjøre eller skape noe felles, har bidratt til samhørighet. Gjennom rike erfaringer med kunst og estetikk har barna fått et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, musikk, dans, drama, språk. * Barna har fått utvikla sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg * Tatt i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede * Kunne uttrykke seg estetisk, gjennom musikk og dans og drama * Opplever at kunst bidrar til nærhet og forståelse.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: