facebook

Henrik Ibsen i barnehagen

Trekløveren barnehage har en lang tradisjon for å ha temaarbeid om Henrik Ibsen sammen med de eldste barna. Gjennom prosjektet ”Henrik Ibsen i barnehagen” får barna møte Henrik Ibsen i tre faser. De møter først den berømte Henrik Ibsen, så forfatteren Henrik Ibsen og til slutt mennesket Henrik Ibsen.

Juryens begrunnelse

Barnehagen legger til rette for gode opplevelser og delaktighet som gir refleksjoner, innlevelse og egne kunstneriske uttrykk. Nærmiljøet brukes aktivt, samt at lokal og nasjonal kulturhistorie gjøres levende og relevant for barn og voksne.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Det er nærliggende å knytte to fagområder i Rammeplanen til prosjektet ”Henrik Ibsen i barnehagen”. De to fagområdene er ”Kommunikasjon, språk og tekst” og ”Kunst, kultur og kreativitet”.

Det finnes uttalige episoder i dette prosjektet der Henrik Ibsens liv og forfatterskap bidrar til at ”barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne” eller til at ”barna bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer”. Prosjektet er med på å utvikle barnas språkøre; ”Det vidunderligste”, ”Hedvigs vildand” ”Peer du lyver – Nei, jeg gjør ei”. Prosjektet er også med på å få barna til å sette ord på og samtale om aktuelle tema, og det er en erfaring i å lytte til den gode fortelling – ofte uten andre virkemidler enn fortellerens stemme.

Innunder fagområdet ”Kunst, kultur og kreativitet” står det i Rammeplanen bl.a. dette:
”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.”

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: