facebook
Ylva

Med nytt blikk på joik

Med nytt blikk på joik er et undervisningsopplegg innenfor temaene joik, samisk identitet, kultur og historie i nåtid og fortid. Opplegget kan anvendes på ungdomsskole i fagene musikk, samfunnsfag, levende kulturarv (valgfag), sal og scene (valgfag), norsk, historie, RLE og kunst og handverk. Opplegget er også tilrettelagt for norsk, samfunnsfag og musikk for elever med samisk som førstespråk -samisk læreplan.

Undervisningsopplegget egner seg også godt for studenter som skal lære om samisk musikk, kultur og historie ved lærerutdanningene. Primært grunnskolelærerutdanning (GLU) og studenter som har fordypning i musikk. Med tilpasninger kan opplegget også brukes på praktisk pedagogisk utdannelse (PPU)

Opplegget tar utgangspunkt i dokumentarfilmen Joikefeber (regi: Ellen-Astri Lundby) og musikkvideoen Tim Tam Tam som inngår i filmen. Filmen handler om sangeren og skoleeleven Ylva fra Oslo som ønsker å lære seg å joike på tradisjonelt vis, men i musikkvideoen Tim Tam Tam går hun sine egne veier og lager en ny versjon av en gammel joik ved å kombinere den med moderne popmusikk. Opplegget berører i tillegg mer samfunnsfaglige tema som fornorskningsprosess, samisk revitalisering og forholdet mellom majoritet og minoritet.

Trailer for filmen Joikefeber:

 

Musikkvideoen til Tim Tam Tam:

 

Intervju med Ylva Soriano Lundby:

 

Karaoke-tekstet musikkvideo med joiken til Karen Nilsen:
Sjøsamisk joik ved Elisabeth Misvær og Andrej Stepanov, akkordion. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Det er laget en egen oversikt (se vedlegg 4) med beskrivelse av hvordan opplegget kan knyttes til ulike kompetansemål innenfor følgende fag:

Ungdomsskole:

Valgfagene sal og scene og levende kulturarv, kunst og handverk, norsk, historie, musikk, RLE og samfunnsfag: 8. 9. og 10. trinn. Musikk i samisk læreplan 8. 9. og 10. trinn, norsk i samisk læreplan etter 10. trinn for elever med samisk som første språk og læreplanmål etter 10 trinn i samfunnsfag – samisk.

 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: