facebook
Ylva

Med nytt blikk på joik

Med nytt blikk på joik er et undervisningsopplegg innenfor temaene joik, samisk identitet, kultur og historie i nåtid og fortid. Opplegget kan anvendes på ungdomsskole og på videregående skole i fagene musikk, levende kulturarv (valgfag ungdomsskole), sal og scene (valgfag ungdomsskole), norsk, historie, samfunnsfag, RLE, kunst og handverk, musikk/dans og drama og medieproduksjon.  Opplegget er også tilrettelagt for norsk, samfunnsfag og musikk for elever med samisk som førstespråk -samisk læreplan.

Opplegget tar utgangspunkt i dokumentarfilmen Joikefeber (regi: Ellen-Astri Lundby) og musikkvideoen Tim Tam Tam som inngår i filmen. Filmen handler om sangeren og skoleeleven Ylva fra Oslo som ønsker å lære seg å joike på tradisjonelt vis, men i musikkvideoen Tim Tam Tam går hun sine egne veier og lager en ny versjon av en gammel joik ved å kombinere den med moderne popmusikk.

Trailer for filmen Joikefeber:

 

Musikkvideoen til Tim Tam Tam:

 

Intervju med Ylva Soriano Lundby:

 

Karaoke-tekstet musikkvideo med joiken til Karen Nilsen:

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Det er laget en egen oversikt (se vedlegg 4) med beskrivelse av hvordan opplegget kan knyttes til ulike kompetansemål innenfor følgende fag:

Ungdomsskole:

Valgfagene sal og scene og levende kulturarv, kunst og handverk, samt norsk, historie, musikk, RLE og samfunnsfag: 8. 9. og 10. trinn. Musikk i samisk læreplan 8. 9. og 10. trinn, norsk i samisk læreplan etter 10. trinn for elever med samisk som første språk og læreplanmål etter 10 trinn i samfunnsfag – samisk.

Videregående skole:

Medieproduksjon, musikk, dans og drama programfag vg1, norsk vg1 studieforberedende, vg2 yrkesfaglig, norsk vg2 og vg3 studieforberedende utdanningsprogram, historie vg2 og vg3 studieforberedende utdannings-program, samfunnsfag vg1 og vg2. Samisk læreplan - Norsk for elever med samisk som førstespråk. Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: