facebook

Undervisningsopplegg i Design og redesign - Hva gjemmer seg inni dingsen?

Hva gjemmer seg inni dingsen er et undervisningsopplegg der elevene skal lage en skulptur av et fanasivesen eller et fiktivt miljøvåpen av gjenbruks-materialer. Hele opplegget tar utgangspunkt i komponentene de finner i et teknisk produkt.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget design og redesign

Designprosess

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

 

Produkt

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: