facebook
Barma vasker sykkelhjulet mens de diskuterer hva det kan bli til

Fra sykkelhjul til lysekrone

Sagalund barnehage har jobbet en god stund med gjenbruk. I den sammenheng fikk vi ett gammelt sykkelhjul av en foreldre. Sammen med barna, fant vi ut at dette skulle bli til en lysekrone.
Barna tegnet og utformet lysekronen helt etter egne meninger og fantasi.Barna var med i en prosess hvor de fikk skape noe felles av kasserte materialer. De fikk blant annet oppleve at kasserte materialer kan brukes på nytt. Prosjektet ble stilt ut på Galleri texas i Ås for å synliggjøre barnas kreative arbeid og tanker. Underveis i prosjektet har vi benyttet oss av dokumentasjon, både med barna og med persoanlet. Dette har vist seg å være en viktig del i prosessen, som har ført til en mer reflektert holdning over barnas kreative kompetanse og egen praksis.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Gjennom dette prosjektet har barna selv bestemt hva de vil. Rammeplanen sier at barna skal delta aktivt. Videre sier rammeplan at barnehagen skal samarbeide med barnas hjem. Dette prosjektet ble til virkelighet gjennom initiativ fra foreldre. Videre står det i Rammeplanen at barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I dette prosjektet gikk vi ut i fra barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barna fikk rom til å skape en egen kultur, hvor alle opplevde mestring i felleskap. Gjennom prosjektet ”lysekrone” har barna vært innom samtlige fagområder. Men det vi spesielt vil legge vekt på er at barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til å selv uttrykke seg estetisk. Lysekroneprosjektet ga barna muligheter til allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Barna har eget atelier hvor alle materialer er tilgjengelig for dem. Dette rommet var svært viktig i prosjektet. Barna selv styrte mye av aktivitetene, de smittet hverandre med ideer, de skapte sammen i ulike prosesser og vi voksne støtte de med en lyttende og nysgjerrig holdning til deres skapende virksomhet.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: