facebook

Metallteppe inspirert av El Anatasui

I 2015 ble den ghanesiske kunstneren El Anatsui hedret med gulløve på Veneziabiennalen. I verkstedet hans i Nigeria gjøres tusenvis av flaskekorker om til silkeaktige tepper med hammer og kobbertråd – og El Anatsui til en superstjerne i kunstverden. Han gjør søppelet til noe vakkert, storslagent og verdifullt. Der publikum kanskje tenker på forbruk og forsøpling når de står foran teppene, er kunstneren selv opptatt av håp: «det finnes ingen ensom flaskekork eller menneske» – alle kan bli sett og få en unik rolle som del av en større helhet. 

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Eva Lutnæs i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Designprosess - eleven skal kunne:

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt - eleven skal kunne:

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: