facebook
Askepott 1

Med brask og bram. Operaen skal fram!

Opera for barnehagebarn! 50 femåringer fra barnehagene deltok i operaforestillinger, fordelt på tre ulike operaer: Askepott, Hans og Grete og Dokkedoktoren. Prosjektet startet med lek og rollespill, så fordypning i musikk og roller og til sist forestilling i kulturhuset.

Juryens begrunnelse

Hovedgårdsonen barnehager i Heggedal har faste musikkstunder med eigen musikkpedagog kvar veke og er opptekne av å ta vare på musikkgleda og kreativiteten til borna gjennom song, musikk og dans allereie frå dei er 1 år. Barnehagane går i operaen, besøker musikkhøgskolen, held eigne konsertar i lokalmiljøet og får besøk av ungdomsskulen som speler dokketeater for dei.

Denne måten å arbeide med kunst og kultur på, blir også inkludert i eit operaprosjekt som imponerer med mot, organisering og ei storstilt satsing på klassisk musikkuttrykk. Den klassiske opera utfordrar til aktiv lytting, og vi kan i rapporten lese at dei vaksne let borna få mykje tid og høve til å nærme seg temaet på ein leikande måte.

Personalet får ros for at de set seg eit tydeleg og klart mål: - Vi vil utvide bornas musikalske horisont. På same tid evnar dei og ivareta borna sine eigne initiativ og medverknad.

Eit stort kollektivt arbeid er lagt ned for å skape ei operaframsyning med 50 entusiastiske førskuleborn. Borna har undervegs lært mykje om scenekunst, eigne grenser som kan flyttast, meistring, gleda av å skape noko saman og dele med andre. Juryen håpar at Hovedgårdensonen barnehager sitt operaprosjekt kan inspirere andre til å tenkje stort!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme læring

Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. (…) Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: