facebook
Askepott 1

Med brask og bram. Operaen skal fram!

Med dette prosjektet ønsket vi å utvide barnas musikalsk horisont. Omfanget var fordypning med et utsnitt av operalitteratur.
50 barn fra barnehagen deltok i operaforestillinger, fordelt på tre ulike operaer: Askepott (moderne versjon), Hans og Grete og Dokkedoktoren.
Prosjektet startet med lek og rollespill, så fordypning i musikk og roller og til sist forestilling i kulturhuset.

Juryens begrunnelse

Hovedgårdsonen barnehager i Heggedal har faste musikkstunder med eigen musikkpedagog kvar veke og er opptekne av å ta vare på musikkgleda og kreativiteten til borna gjennom song, musikk og dans allereie frå dei er 1 år. Barnehagane går i operaen, besøker musikkhøgskolen, held eigne konsertar i lokalmiljøet og får besøk av ungdomsskulen som speler dokketeater for dei. Denne måten å arbeide med kunst og kultur på, blir også inkludert i eit operaprosjekt som imponerer med mot, organisering og ei storstilt satsing på klassisk musikkuttrykk. Den klassiske opera utfordrar til aktiv lytting, og vi kan i rapporten lese at dei vaksne let borna få mykje tid og høve til å nærme seg temaet på ein leikande måte. Personalet får ros for at de set seg eit tydeleg og klart mål: - Vi vil utvide bornas musikalske horisont. På same tid evnar dei og ivareta borna sine eigne initiativ og medverknad. Eit stort kollektivt arbeid er lagt ned for å skape ei operaframsyning med 50 entusiastiske førskuleborn. Borna har undervegs lært mykje om scenekunst, eigne grenser som kan flyttast, meistring, gleda av å skape noko saman og dele med andre. Juryen håpar at Hovedgårdensonen barnehager sitt operaprosjekt kan inspirere andre til å tenkje stort!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

«Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.»

«Barns medvirkning vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt.»

«Gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.»

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: