facebook
Frå filminnspelinga

No går vi på vegen til gamle dagar

Vi har laga ein film om livet i Salhus tricotagefabrikk. Utgangspunktet er ei historie om eit ran begått i 1923. Ei røvarhistorie med rot i det verkelege.Vi har jobba saman med dramatikaren Anne Søyseth, og vi har samarbeida med Norsk tricotagemuseum. Borna er skodespelarar i filmen, og alle er med.Før filmoppstart, hadde vi eit forprosjekt der borna fekk innføring i historia om Salhus.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er forankra i følgjande kapittel i Rammeplanen: -          Kap. 2.6 Barnehagen som kulturarena -          Kap 3.3. Kunst, kultur og kreativitet -          Kap 3.6 Nærmiljø og samfunn

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: