facebook
Foto: Ytrebygda barnehage/KKS

Rytmos på klangsafari - En musikalsk reise i det nonverbale språket

I undervisningsopplegget Rytmos på klangsafari er det liten bruk av tradisjonelle musikkinstrumenter og hovedfokuset er på naturens egne lydkilder. Trepinnefiguren Rytmos følger barna på deres oppdagelsesferd etter rare, fine, høye og mørke lyder. 

Opplegget vektlegger språkopplæring gjennom musikalske virkemidler og er spesielt egnet for barn som ennå ikke behersker norsk. Musikkprosjektet ble opprinnelig gjennomført i barnehagen, men er her tilrettelagt undevisning på småtrinnet i grunnskolen i fagene musikk, norsk og naturfag 1. - 4. trinn.

Omfang: 8 undervisningstimer eller som et lengre prosjektarbeid

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Forankring i læreplan

Kompetansemål i musikk

• Sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner
• Utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse
• Samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo
• Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet
• Imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger
• Gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

Kompetansemål i norsk

• Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Kompetansemål i naturfag

• Utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: