facebook

1814 og Nord Norge

Undervisningsopplegg hvor levende rollespill (LAIV) er brukt som undervisningsform for å belyse en historisk hendelse. I tekstdokumentet finner du historisk bakgrunn, utkast til rollekort og flere spennende rollekort. Undervisning med bruk av levende rollespill (LAIV) som undervisningsform. Prosjektet er særlig aktuelt i forbindelse med grunnlovsjubileet 1814 - 2014.

LAIVen Nord Norge og 1814 finner sted i begynnelsen av august 1814, før det er gjort en fredsslutning med Sverige, med rykter om svenske tropper oppmarsjert mot grensen i nord ved Arjeplog, og med kamper i Sør Norge. Biskop Mathias Bonsak Krogh inviterer noen myndighetspersoner (fogd Mads Lie, sorenskriver Alexander Holst, godseier J C Brodkorb) til et møte på Belsvåg, der man drøfter den spente situasjonen. Man diskuterer bl.a. mulighetene for norsk selvstendighet eller union med Sverige. Til Belsvåg kommer det også en gruppe miltære for å verve frivillige til kyst- og grensevern, en gruppe samer, et par turister, og noen omstreifere. Det kommer også et følge fra Rana med en arrestert svensk lensmann - fra Arjeplog. Blant disse rollene er det ulike interesser. De fattige er opptatt av mat, noen av dem stjeler, en er på leting etter sin far, og noen diskuterer den militære situasjonen for det nye Norge. Denne kvelden kan mye skje... Det er skrevet 25 rollekort til denne LAIVen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige – og tverrfaglige tekster
• Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster (8 – 10)

Samfunnsfag

Historie
Presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar.
• Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverker tankar og handlingar (8 – 10)
• Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg (…) (8 – 10)

Musikk

Bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk
• Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter

Kroppsøving

Skape dans og delta i dansar som andre har laga.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: