facebook
Foto: Eli Torvik

Skapende dans i lærerutdanningen - Sett i lys av fagfornyelsen

Eli Torvik, danseviter og universitetslektor ved Nord Universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst – og kultur Levanger, skriver i denne fagartikkelen om den skapende dansens plass i lærerutdanningen sett i lys av fagfornyelsen. Artikkelen er skrevet i samarbeid med universitetslektor Stig-Ivan Nygård ved kroppsøvingsseksjonen på NORD Universitet, Levanger. Fagartikkelen er et resultat av et samarbeid som Kunst- og kultursenteret har tatt initiativ til for å øke fokuset på dans i kroppsøvings- og musikkfaget ved lærerutdanningen. Senteret håper at det på sikt kan bidra til å styrke dansens plass i skolen.  

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: