facebook

Norges Riksvåpen

Et prosjekt med de fem eldste guttene som startet med at en av dem bar en t-skjorte full av løver, sånne som i riksvåpenet. Søk på internett og lån på bibliotek gav inspirasjon, sammen med en tur inn til Arendal. Der fant de riks-,by-og fylkesvåpen, og var med om mye spennende. De har malt og tegnet riksvåpen og et eget våpen for barnehagen, og de har hatt et fantastisk engasjement gjennom hele året. Det er blitt lagd et prosjekthefte som er sendt til kongen, statsministeren og fylkesmann og vi har fått oppmuntrende svar!

Juryens begrunnelse

Barnehagen tar utgangspunkt i fem gutters nysgjerrighet og interesse for ting som er litt ”farlige”. En av guttene på 5 år har en dag på seg en t-skjorte full av løver. På grunnlag av dette starter personalet og guttene en oppdagelsesferd innenfor temaet riksvåpen som involverer både studier av kumlokk, valglokaler, kinarestaurant og norsk historie. Det hele resulterer i tilbakemeldinger fra både Konge, Statsminister og Fylkesmann. Juryen framhever personalets evne til å utvikle et prosjekt som honorerer gutters interesse, barns medvirkning og initiativ på en helhetlig og god måte. Barnehagen våger å starte i det små med undersøkelser lokalt av løvemerker for så å ende opp på selve kongehuset. På denne måten får barna et forhold til det nære og lokale, men også til det overordnede og nasjonale. Barnas tanker løftes opp og tas på alvor gjennom aktivt detektivarbeid og skapende virksomhet. Juryen håper dette prosjektet kan motivere andre barnehager til i større grad å synliggjøre gutters interesse i barnehagen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. De viktige ordene kan vi lese flere steder i Rammeplanen. Vi skal ta utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barns medvirkning står sentralt, respekt og tiltro er to viktige ord. I prosjektet "Norges Riksvåpen" har vi dette som fundament. Samfunn - demokrati, etikk -brott og straff, filosofi og språk er temaer vi har jobbet med.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: