facebook

Norges Riksvåpen

Et prosjekt med de fem eldste guttene som startet med at en av dem bar en t-skjorte full av løver, sånne som i riksvåpenet. Søk på internett og lån på bibliotek gav inspirasjon, sammen med en tur inn til Arendal. Der fant de riks-, by- og fylkesvåpen, og var med på mye spennende. De har malt og tegnet riksvåpen og et eget våpen for barnehagen, og de har hatt et fantastisk engasjement gjennom hele året. Det er blitt lagd et prosjekthefte som er sendt til kongen, statsministeren og fylkesmann og de fikk oppmuntrende svar!

Juryens begrunnelse

Barnehagen tar utgangspunkt i fem gutters nysgjerrighet og interesse for ting som er litt ”farlige”. En av guttene på 5 år har en dag på seg en t-skjorte full av løver. På grunnlag av dette starter personalet og guttene en oppdagelsesferd innenfor temaet riksvåpen som involverer både studier av kumlokk, valglokaler, kinarestaurant og norsk historie. Det hele resulterer i tilbakemeldinger fra både Konge, Statsminister og Fylkesmann.

Juryen framhever personalets evne til å utvikle et prosjekt som honorerer gutters interesse, barns medvirkning og initiativ på en helhetlig og god måte. Barnehagen våger å starte i det små med undersøkelser lokalt av løvemerker for så å ende opp på selve kongehuset. På denne måten får barna et forhold til det nære og lokale, men også til det overordnede og nasjonale. Barnas tanker løftes opp og tas på alvor gjennom aktivt detektivarbeid og skapende virksomhet.

Juryen håper dette prosjektet kan motivere andre barnehager til i større grad å synliggjøre gutters interesser i barnehagen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal

-          Ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter

-          Bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning

 

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Demokrati

Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. (…) Barnehagen skal bidra til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag.

I prosjektet "Norges Riksvåpen" har vi dette som fundament. Samfunn, demokrati, etikk, forbrytelse og straff er temaer vi har jobbet med.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: