facebook
Kim Roger Asphaug

Vurdering i musikkfagene på videregående skole

Det er ofte vanskelig å være konkret i vurderingsarbeidet i musikk. Dette skyldes at faget er todelt. En del av faget handler om målbare ferdigheter og kunnskaper, men en del handler også om personlig uttrykk og skaperevne. Artikkelen vil dreie seg om hvordan vi kan imøtekomme disse forutsetningene i vårt arbeid med vurdering i musikkfag.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Vurdering i musikkfag på videregående skole. 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: