facebook

Min naturbok

Høsten 2011 har avdelingen Bakvendtland i Nøtteliten barnehage arbeidet med prosjektet ”Min naturbok.” Prosjektet gav oss mulighet til å arbeide tverrfaglig med barnehagens tre satsingsområder: barns medvirkning, språkstimulering og sosial kompetanse. I tillegg fikk vi anledning til å utforske ulike kunstaktiviteter. Hvert barn i avdelingen lagde sin egen naturbok. Aktivitetene som inngår i boka ble funnet på av førskolebarna i et planleggingsmøte, der barna var kreative og kom med mange gode og spennende ideer. Og slik kom vi i gang med et prosjekt som resulterte i mange flotte utrykk som ble laget med glede og entusiasme.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barns medvirkning: førskolebarna har planlagt aktivitetene.  Vi har hatt felles evalueringsmøte med hele barnegruppa og avsluttende evaluering med førskolebarna. I tillegg så bruker vi god tid på selve aktivitetene, og tar barnas ønsker og interesser på alvor. Språkstimulering: det har vært rikelige muligheter til å arbeide med språket gjennom prosjektet. Først og fremst gjennom å ha barna med som aktive deltakere i planleggingen og evalueringen av prosjektet.  Dette forutsetter god kommunikasjon barna i mellom og mellom barna og de voksne. Gjennom aktiviteter som lek, sanger og samlinger har vi fokusert på noen nøkkelord.  Noen av nøkkelordene var sand, pinner, kongler, eikenøtter, blomster, blader og høst. Sosial kompetanse: gjennom prosjektet formidlet vi gode verdier og kultur til barna.  Vi gav også rom for at barnas egen kultur kunne blomstre frem, samt at barna fikk oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap.  Barna har fått flere positive felles opplevelser fylt med glede og humor, samt muligheter til å samarbeide, hjelpe, støtte og engasjere hverandre. Vi har hatt fokus på samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Fagområdene: vi fokuserte på fagområdene 1. kommunikasjon, språk og tekst, 2.kunst, kultur og kreativitet og 3. Natur, miljø og teknikk.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: