facebook

Smartteknologi i kunst og kultur: apper for elever med funksjonsnedsettelser

ARTIKKEL: Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. I denne artikkelen viser Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging, eksempler på hvordan man kan bruke smarttelefon og nettbrett for å få til en slik tilrettelegging.

Mennesker med funksjonsnedsettelser er en stor og uensartet gruppe. Eksemplene i artikkelen vil derfor spenne vidt – alt fra apper som gir sansestimulering og opplevelse for mennesker med multifunksjonshemming til apper som brukes for å skape visuell kunst eller musikk. Alle appene som beskrives her har lenker til en mer omfattende beskrivelse i Appbiblioteket. Der finner man også en beskrivelse for pedagogisk bruk av de fleste appene.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Læreplanverket inneholdet føringer for arbeidet med elevenes læring som må sees i sammenheng med tilpasset opplæring. Disse er relevante når lærere planlegger, gjennomfører og vurderer opplæringen.

Artikkelen trekker fram aktuelle eksempler på hjelpemidler i det pedagogiske arbeidet med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter innen kunst og håndverk og musikk. 

Mange av ressursene kan også anvendes i barnehage eller videregående opplæring.

Publisert: 06.11.2017

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: