facebook
Elevarbeid Linderud skole

Geriljabroderi - broderi slik du aldri har sett det før

«Hjem kjære hjem» og «Velkommen til vårt hus» har du kanskje sett brodert med sirlige korssting på klokkestreng og sofaputer. Geriljabroderi setter broderisjangeren på prøve. Å lage sitt eget geriljabroderi kan være en motiverende og morsom oppgave for ungdom i ei hektisk og til tider frustrerende ungdomstid. De får mulighet til å utbrodere sine innerste følelser med nål og tråd ved å følge geriljabroderistenes ni bud. Denne undervisningsressursen gir deg tips og ideer til hvordan en kan jobbe med skriving som grunnleggende ferdighet med bruk av geriljabroderi i fagene kunst og håndverk og design og redesign.

Skrivesenteret har gjennom undervisningsopplegget presentert hvordan elever kan jobbe med den grunnleggende ferdigheten skriving i kunst og håndverksfaget. Opplegget er testet ut av blant andre Linderud skole i Oslo, som er del av Kunst og kultursenteret sitt grunnskolenettverk. Bildene viser elevarbeid fra denne utprøvingen. Undervisningsopplegget i sin helhet kan du se på skrivesenteret sine nettsider.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst og håndverk etter 10. trinn:

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

Valgfag: Design og redesign etter 10. trinn:

Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt

Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: