facebook
Ananya 4 år fotograferer på Lademoen kirkegård

Burangjengen - et møte mellom to adskilte verdener

Et lokalt prosjekt med barn i alderen 3-5 år og eldre bosatt på Buran helse- og omsorgssenter i Trondheim. Vi ønsket at våre barn skulle møte de eldre oftere og i andre settinger enn de mange av dem hadde vært vant med. Vi ville utforske mulighetene for samspill mellom små barn og eldre gjennom felles aktiviteter framfor passivt samvær.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt, hvor mange fagområder opererer samtidig, eller i nærheten av hverandre. I rammeplanens punkt 2.6 om Barnehagen som kulturarena, står det blant annet at; ”Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Barnehagen må være åpen for impulser fra den lokale, regionale, nasjonale og globale verden. Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barnehagen bør også ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personalet i barnehagen". Dette prosjektet har en spesiell satsing i forhold til det å betrakte barnehagen, som en del av lokalsamfunnet. Hvor møtet mellom mennesker, store og små kulturbærere som kanskje aldri eller sjelden har noen kontakt med hverandre, sto sentralt.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: