facebook
Veggteppet barna har laget, inspirert av Hannah Ryggens "Vi lever på en stjerne"

Vi lever på en stjerne

Våren 2013 hadde Eldshovden barnehage et prosjekt som het «Vi lever på en stjerne». Dette var et kunstprosjekt der barnehagen ble inspirert av kunstner Hannah Ryggen og hennes billedvev med samme navn; «Vi lever på en stjerne». Gjennom deltagelse i Den kulturelle bæremeisen i Bergen fikk barnehagen samarbeide med tekstilkunstner Anne Knutsen. Barna fikk bli kjent med kunstneres liv og kunst, og ut fra dette skapte de sine egne utrykk. Med inspirasjon fra billedveven jobbet barnehagen med farging av garn, mønstring, transfertrykk og symaskin. Tegning og foto ble overført til stoff, og alt sammen ble satt sammen til et veggteppe. De yngste barna var aktive deltakere i hele prosessen. Prosjektet ble avsluttet med utstilling og konsert til foreldre, søsken og besteforeldre

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

1.3 Barns medvirkning

Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden (s. 13).

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet (s. 36).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: