facebook
Veggteppet barna har laget, inspirert av Hannah Ryggens "Vi lever på en stjerne"

Vi lever på en stjerne

Våren 2013 hadde Eldshovden barnehage et prosjekt som het «Vi lever på en stjerne». Dette var et kunstprosjekt der barnehagen ble inspirert av kunstner Hannah Ryggen og hennes billedvev med samme navn; «Vi lever på en stjerne». Gjennom deltagelse i Den kulturelle bæremeisen i Bergen fikk barnehagen samarbeide med tekstilkunstner Anne Knudsen. Barna fikk bli kjent med kunstneres liv og kunst, og ut fra dette skapte de sine egne utrykk. Med inspirasjon fra billedveven jobbet barnehagen med farging av garn, mønstring, transfertrykk og symaskin. Tegning og foto ble overført til stoff, og alt sammen ble satt sammen til et veggteppe. De yngste barna var aktive deltakere i hele prosessen. Prosjektet ble avsluttet med utstilling og konsert til foreldre, søsken og besteforeldre.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

For Eldshovden barnehage er prosessen det viktigste med prosjektarbeid, og de er opptatt av at barna får være med å bestemme. Om barns medvirkning sier rammeplanen:

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov (Kapittel 4: Barns medvirkning).

Barnehagen er opptatt av å ha noen felles opplevelser som styrker samhørigheten. Det å jobbe i prosjekt og innenfor kunst og kultur gir dem felles opplevelser. I kapitlet om kunst og kultur sier rammeplanen:

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: