facebook

Michaloff Wigdehl - Nordlandsmaleren

Utstillingen ved Galleri Bodøgaard i Bodø viser bilder fra nordlandsmaleren Michaloff Wigdehl. Opplegget kan benyttes uavhengig av utstillingen ved å benytte bildene på denne nettsiden som utgangspunkt. Veiledning, informasjon om kunstneren og koblingen opp mot Læreplanens kompetansemål kan lastes ned i kolonnen til høyre, under Prosjektbeskrivelse.

Wigdehl ble født 16. juli 1856 i Vigdel i Gildeskål. Her vokste han opp, og hit skulle han hele livet vende tilbake for å male landskapet som han var så glad i. Som sin venn og malerkollega, Nicolai Astrup, hadde han hjemstedet i fokus i sin malekunst. Han var opptatt av det stemningsmettede i naturen og valgte ofte den nordnorske sommernatten som motiv for sine bilder. Se den pedagogiske veiledningen for ideer til oppgaver om landskapskunst, og les biografien hans. 

Referanser til læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) er flere, både i generell del, prinsipper for opplæringen og gjennom innholdskomponenter og kompetansemål for flere fag.

Eksempler:
”For å utvikle elevens kulturelle kompetanse skal opplæringen legge til rette for at elever får kunnskap om forskjellige kulturelle uttrykksformer; bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet. Elevens kreativitet og skapende evner skal stimuleres”. ( fra Kulturell kompetanse- Læringsplakaten LK06)

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

Muntlige tekster

Framføre tekster for medelever (3. – 4. trinn)
• Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner (5. – 7. trinn)

Sammensatte tekster

Lage fortellinger ved å kombnere ord, lyd og bilde (3. – 4. trinn)
• Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy (5. – 7. trinn)

Samfunnsfag

Geografi

Bruke bilete, film og andre kjelder for å fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg (1. – 4. trinn)

Samfunnskunnskap

 • Samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol (og lage ei visuell presentasjon av dei (5. – 7. trinn)

Kunst og håndverk

Kunst

 • Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid (3. – 4. trinn)

Visuell kommunikasjon

 • Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: