facebook
Kullstift: "Mannen med bein i halsen"

Når fortid og fremtid møtes

Ved siden av barnehagens uteområde ligger et av kommunens historiske stoltheter: Helleristningsfeltet ved Evenhus. Med utgangspunkt i dette utforsket barnehagen helleristningene gjennom studering, filosofering og egne formingsuttrykk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…) Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker (s.50-51).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Nærmiljø og samfunn

Personalet skal

  • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i  nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt

  • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en  historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng (s.57).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: