facebook
Kullstift: "Mannen med bein i halsen"

Når fortid og fremtid møtes

Ved siden av barnehagens uteområde, ligger et av kommunens historiske stoltheter –Helleristningsfeltet ved Evenhus – som det heter i turistøyemed.Helleristningene som hadde en funksjon, og som var i bruk, for tusener av år siden og avgenerasjoner før vår tid. Her møtes fortid og fremtid – aktive barn i historiske omgivelser, et møte der leik, utforskning, nysgjerrighet, sorg og glede på barns vis settes i sentrum. Dette gir barnehagen et helt spesielt utemiljø, derfor valgte vi å ha fokus på Helleristninger i barnehagehverdagen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Vi har fordypet oss i flere deler av rammeplanen, men for oss i dette prosjektet var barns medvirkning (1.5) og barnehagen som kulturarena (2.6) hovedfokuset. Barnehagen har vektlagt barns egne uttrykksmåter hvor barna har blitt støttet til å undre seg og stille spørsmål. Prosjektet ”Når fortid og fremtid møtes”, tar utgangspunkt i kulturen som handler om arv og tradisjoner. Stikkord i denne forbindelse er: å skape, å levendegjøre, fornye og aktualisere.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: