facebook

Et drypp av fargeteori

Her vil det legges ut enkle presentasjoner og eksempler på øvelser som er tenkt å passe til en klasse i et vanlig klasserom. Det vil komme presentasjoner om flere farger i løpet av 2018. Det vil være presentasjoner om primærfarger og sekundærfarger fra Johan Ittens fargesirkel. 

 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

 Etter 2. årstrinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

 Visuell kommunikasjon

  • Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid.
  • Eksperimentere med form, farge og rytme i border.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: