facebook
På torget. Foto: Anne-Grethe Ellingsen

Se opp, se ned - se hit og dit!

Å bruke byrommet eller nærmiljøet som ressurs i skolen er en selvfølge for oss som jobber i skolen. Og det gjør vi jo, hele tiden. Det gjelder å ta i bruk det som ligger rett utenfor stuedøra- eller skoleporten. Motsatt av når vi besøker galleri- eller museumsrom finner vi stedsbasert kunst og arkitektur over alt i det offentlige rommet. Den oppsøker oss enten vi vil det eller ikke og krever litt kunnskap for å kunne oppleves på beste måte for liten og stor.

Denne artikkelen viser hvordan man kan ta i bruk sitt nærmiljø og utforske kunsten sammen med elevene. Den henviser også til ideer for utforsking av byrommet med utgangspunkt i en bok med eksempler fra Bodøs kunst og arkitektur.

I artikkelen (pdf), se under prosjektbeskrivelse, finnes lenker til blaeksemplarer av boka på norsk og engelsk. Artikkelen har også referanser til andre ressurser knyttet til temaet.

Artikkelforfatter Anne-Grethe Ellingsen fikk Bodø kommunes kulturpris for 2018 for sitt sterke og langvarige arbeid med å formidle bildekunst, arkitektur og kulturhistorie til befolkningen i Bodø og spesielt gjennom sitt virke som lærer for barn og unge (AN)

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Temaet er godt forankret i læreplanens overordnet del. Se eget vedlegg med forankring i kompetansemål i kunst og håndverk, matematikk og samfunnsfag.

Kan tilpasses alle årstrinn.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: