facebook

KOR ARTI’

Nettutgaven av Kor Arti’, er et multimedialt undervisningsverktøy for sang og musikk, utviklet av Norsk kulturskoleråd. Det består av et reportoar på ca. 100 sanger som tilbys skoleverket. I tillegg til sangene er det tilrettelagt 6 potpurrier med musikk og tekst som er synkronisert for avspilling via web. Læringsressursen kan brukes både på datamaskin og på skolens whiteboards. Nettressursen kan brukes av alle på skolen, samt at elever og lærere også får tilgang hjemme.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: