facebook
Pepperkakehus. Foto: Ottar Nesje

Teknologi og design: pepperkakehus

I førjulstiden bygges det hus, kirker og andre konstruksjoner av pepperkakedeig både på skoler og i mange hjem. Det finnes mange eksempler på spennende prosjekter innen pepperkakekonstruksjon som kan inspirere til arbeid i flerfaglige prosjekter. Her har vi sett på arbeid med pepperkakekonstruksjon ut fra et tverrfaglig samarbeid i kunst og håndverk, naturfag og matematikk.

Undervisningsopplegget er del av en serie undervisningsopplegg utviklet til teknologi og design av Kunst og kultursenteret, Matematikksenteret, NAFO, Naturfagsenteret og Høgskolen i Oslo og Akershus. Undervisningsoppleggene er flerfaglige og dekker kompetansemål fra naturfag, kunst og håndverk og matematikk.

Undervisningsopplegget i sin helhet kan sees på Naturfagsenterets sin temaside for teknologi og design. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Etter 4. årstrinn

Arkitektur

  • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker


Etter 7. årstrinn

Arkitektur

  • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Bilder: